ODR

Alternatieve geschillenbeslechting

Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kunt u via de online geschillenbeslechting een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Ga voor meer informatie naar de website: http://ec.europa.eu/odr